top of page
Black Marble

ΟΡΟΙ  ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η KEPKINH ARTISAN SOAPERY μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.theartisansoapery.com παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να προβεί σε αγορά των εκ των διαθέσιμων προϊόντων.

Παρακαλούμε, προ της περιήγησης στην ιστοσελίδα, όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς κατά την επίσκεψή του.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.theartisansoapery.com συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, κειμένων, εικόνων, γραφικών και σχεδιαγραμμάτων, άρθρων και πληροφοριακού υλικού κάθε μορφής, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της KEPKINH ARTISAN SOAPERY, διέπονται και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Ρητώς αναφέρεται ότι απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της KEPKINH ARTISAN SOAPERY, η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, πώληση, εκμετάλλευση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου που περιέχεται στην ιστοσελίδα www.theartisansoapery.com με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Ως επισκέπτης, έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, ιδίως την νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, ενεργώντας καλή τη πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και σε σχέση με αυτήν, όπως και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που αντίκεινται στην νομοθεσία και που δύναται να προκαλέσουν επιπτώσεις ή βλάβη σε άλλους επισκέπτες ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα και κατά συνέπεια στην KEPKINH ARTISAN SOAPERY.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η ΚΕΡΚΙΝΗ ARTISAN SOAPERY δεσμεύεται πλήρως ως προς την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις σελίδες του, όσον αφορά την ύπαρξη και την ακρίβεια ων κεντρικών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής μας.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η KEPKINH ARTISAN SOAPERY αν  και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς, εναπόκειται αποκλειστικά στον επισκέπτη η ευθύνη για τη χρήση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού τόπου. 

Η ΚΕΡΚΙΝΗ ARTISAN SOAPERY δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η KEPKINH ARTISAN SOAPERY σας ενημερώνει ότι σε ουδεμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική της ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ WWW.THEARTISANSOAPERY.COM

Ο ιστότοπος www.theartisansoapery.com χρησιμοποιεί για την ασφάλεια των επισκεπτών/χρηστών του πιστοποιητικό SSL με κρυπtογράφηση 256 bits.

 Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο παρέχεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο. Επίσης, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η KEPKINH ARTISAN SOAPERY έχει λάβει, κατά το μέτρο του δυνατού, όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των συστημάτων προστασίας και της χρήσης αντιικών προγραμμάτων, με σκοπό την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. 

6. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ EMAILS

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η KEPKINH ARTISAN SOAPERY έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail) που συνδέεται με τoν ιστότοπο www.theartisansoapery.com ενημερωτικά μηνύματα και διαφημιστικό υλικό για την προώθηση των προϊόντων του, μόνο αν και εφόσον υπάρχει η έγκριση του χρήστη μέσω εγγραφής στο newsletter.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του www.theartisansoapery.com μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου ή να διαγραφείτε από το ειδικό link (unsubscribe).

7. ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο χρήστης/επισκέπτης του ιστότοπου www.theartisansoapery.com μπορεί να προβεί σε αγορά των προϊόντων που υφίστανται σε αυτόν με τους κάτωθι τρόπους:

  1. Ηλεκτρονικά απευθείας μέσω του ιστότοπου www.theartisansoapeery.com

  2. Τηλεφωνικά καλώντας μας στο 6981950751 από Δευτέρα έως Σάββατο. κατά τις ώρες 10:00-14:00 και 18:00-21:00.

  3. Με επίσκεψη στο φυσικό μας κατάστημα επί της οδού Ξάνθου 15, Πλατεία Κονίτσης, Κως.

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στην περίπτωση που​ έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία, αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 6981950751 είτε μέσω email στο info@theartisansoapery.com και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας άμεσα.

Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει παραδοθεί στο συνεργαζόμενο courier και ζητήσετε ακύρωση μετά αλλά πριν την παραλάβετε θα σας επιστραφεί το κόστος των προϊόντων χωρίς τα έξοδα αποστολής ( αποστολής και επιστροφής σε εμάς.)

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παραλάβει την παραγγελία του, από δική του υπαιτιότητα για τον οποιονδήποτε λόγο (αμέλεια, λανθασμένη καταχώρηση διεύθυνσης κ.α.), χωρίς να μας ενημερώσει τηλεφωνικά ή με email και επιστρέφεται σε εμάς, υπάρχει η δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί επαναποστολής της, με τα επιπλέον έξοδα-κόστος μεταφορικών να επιβαρύνουν τον ίδιο.

 

9, ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

1. Paypal: Διαλέγοντας ως τρόπο πληρωμής το PayPal μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα του PayPal για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. To PayPal αποτελεί τον πιο γνωστό, και ασφαλή όσο και αξιόπιστο διαμεσολαβητή για όλες τις online συναλλαγές. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Συνθήκες της υπηρεσίας PayPal. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

2. Πληρωμή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΕΡΚΙΝΗ ARTISAN SOAPERY.

Τράπεζα Πειραιώς: GR6401725130005513095430746

Δικαιούχος: ΓΕΡΟΝΤΑΤΙ Βασιλική

Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμο σας και να αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας ως σχόλιο κατάθεσης.

3. Πληρωμή μέσω IRIS PAYMENTS: Με κατάθεση του ποσού με μεταφορά μέσω IRIS PAYMENTS στον αριθμό 166490912 της επιχείρησης.

4. Πληρωμή κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας: Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε την παραγγελία σας κατά την παραλαβή της, με αντικαταβολή. Το έξτρα κόστος της αντικαταβολής είναι 1,5€.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

Για πληρωμές παραγγελιών που αφορούν πελάτες του εξωτερικού ΔΕΝ υπάρχει η δυνατότητα των ανωτέρω 3) και 4) τρόπων πληρωμής.

Οι εισαγωγικοί δασμοί, οι φόροι και οι επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος ή στο κόστος αποστολής. Αυτές οι χρεώσεις είναι ευθύνη του αγοραστή αν διαμένει εκτός της ΕΕ.

10. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 

Τα προϊόντα μας αποστέλλονται οπουδήποτε στον κόσμο μέσω ενός από τις δύο συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και DHL. Και στις 2 περιπτώσεις οι παραδόσεις γίνονται κατ'οίκον, εκτός αν ο πελάτης αναφέρει ότι επιθυμεί να παραλάβει το ίδιος την παραγγελία του από το τοπικό υποκατάστημα ΕΛΤΑ.

Ο χρόνος που απαιτείται για να αποσταλεί κάθε παραγγελία είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες.

​Όλες οι παραγγελίες, τόσο εντός Ελλάδας όσο και εξωτερικού, αποστέλλονται με ανιχνεύσιμο αριθμό αποστολής (tracking number), τον οποίο λαμβάνετε στο email που έχετε δηλώσει κατά την αποστολή της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει αριθμό αποστολής, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας παρασχεθεί.

Το κόστος των μεταφορικών εξόδων είναι άμεσα εξαρτώμενο από το βάρος της παραγγελίας και υπολογίζεται αυτόματα ΠΡΙΝ την ολοκλήρωση της παραγγελίας. 

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε.

Προκειμένου να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει να υφίστανται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να έχετε επικοινωνήσει μαζί μας μέσα στο διάστημα 14 ημερών μετά την παραλαβή των προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

  • Το προϊόν/προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.

Η διεύθυνση αποστολής είναι: KEPKINH ARTISAN SOAPERY, Ξάνθου 15, Τ.Κ. 85300, ΚΩΣ με την ένδειξη "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ".

Μόλις παραλάβουμε το προϊόν και διαπιστωθεί ότι πληρεί όλους τους παραπάνω όρους επιστροφής του, σας επιστρέφονται άμεσα τα χρήματα σας στον λογαριασμό σας.

           

12. ΖΗΜΙΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Η ΚΕΡΚΙΝΗ ARTISAN SOAPERY δεν ευθύνεται για ζημίες ή αποζημιώσεις και χρηματικές ικανοποιήσεις και έξοδα παντός φύσεως που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τις πωλήσεις προϊόντων που προέρχονται από την Ιστοσελίδα www.theartisansoapery.com.

Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία ενός προϊόντος υποχρεούστε να ενημερώνεστε για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε ή να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, καθώς η ΚΕΡΚΙΝΗ ARTISAN SOAPERY δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να  προκύψουν από χρήση αυτών.

 

13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Η KEPKINH ARTISAN SOAPERY σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και δηλώνει ρητώς και κατηγορηματικώς ότι δεν πρόκειται να αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Επίσης,ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων καθώς επίσης και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία και καταγγελίας σε εποπτική αρχή (σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 13 έως 20 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη φορητότητα (σύμφωνα με τη δυνατότητα που σας δίνει ο Κανονισμός 2016/679 GDPR)  ή την οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων σας µπορείτε να απευθύνεστε άμεσα στο 6981950751 ή με αποστολή email στο info@theartisansoapery.com

14. COOKIES

Το www.theartisansoapery.com ενδέχεται να χρησιμοποιεί Cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη, σε ορισμένες υπηρεσίες και υποσέλιδες του. Βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε εδώ.

15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της επιχείρησης και χρηστών – πελατών μας σχετικά με την χρήση του www.theartisansoapery.com ή σε σχέση με τα παραπάνω, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Δωδεκανήσου και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε Χρήστη και του www.theartisansoapery.com και διέπουν την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των Χρηστών.

Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε Χρήστη και του www.theartisansoapery.com σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

YOUR ACCOUNT


If there is a problem with charging to your selected payment method, we may charge to any other valid payment method associated with your account.

If you use the theartisansoapery.com services, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account, your password, controlling access to your computer and devices, and agreeing, to the extent permitted by applicable law, to be responsible for all activities that occur under your account and password.
You undertake to take all necessary precautions to ensure that your password remains secure and confidential and you undertake to inform us immediately if you have reason to believe that any third party has knowledge of your password, or if your password is, or is likely to be, used in an unauthorised way.
You are responsible for ensuring that the information you provide to us is correct and complete, notifying us immediately any changes to the information you have provided to us. You can access your information from the My Account section of the site.

You shall not use the theartisansoapery in any manner that causes, or (that can cause), interruption, damage to, or disruption of, the services
and its functionality, for fraudulent purposes or otherwise to commit unlawful activity, to cause annoyance, harm or apprehension.

We reserve the right to deny you access to the Site and/or our Services, to suspend or terminate your account, to remove or edit the content of the Site at our discretion if you violate any applicable law, these Terms of Use or applicable policies.

bottom of page